Hva er Program.no?

Program.no er delt opp i to deler:

Arrangementskart og administrasjonsverktøy for konkurranser, stevner etc. Samt program.no-appen som viser program og resultater for konkurranser og stevner.

Arrangementkart

Den andre delen av Program.no er et arrangementoversikt system. (Arrangementskart) Der kan man publisere sine arrangement og på en enkel måte vise omverden hva som skjer. Når man publiserer et arrangement vil arrangementet vises på program.no, men det er også mulig å vises samme arrangement på arrangørens hjemmeside. Dette gjøres enkelt med litt kode som legges på hjemmesiden. Utover dette kan det eksistere visninger for regioner samt egne visninger for større organisasjoner. Sånn som Norges Musikkorps forbund har sin egne visning som viser alle korpskonserter i Norge. Hvis et korps som er medlem i NMF legger ut et konsert vil de automatisk få konserten sin på NMF sin hjemmeside også i tillegg til på Program.no og evt på sin egen hjemmeside.

Hvem kan benytte Arrangementskartet? Frivillige organisasjoner kan benytte arrangementskartet. Andre aktører kan også benytte arrangementskartet, men de må kontakte oss for å få tilgang. (Post@program.no) Alle som selger billetter via billett.no vil bli synlig på program.no også. Hvis man faller inn under en region som har satt opp arragementskart kan elle aktører legge ut informasjon om sine arrangement. Alle arrangement som legges inn vil bli manuelt gjennomgått. Arrangører kan aktivere facebook-sync. Da vil Program.no hente nye arrangementer fra arrangøresn Facebookside. På denne måten holder det med å legge ut et arrangement på Facebook, så vises den også på program.no. Hver gang Program.no henter et arrangement fra Facebook vil arrangøren få en epost med informasjon om dette. Alle som legger ut arrangementer på Progam.no får een konto med tilgang til et kontrollpanel. Der kan man sette opp nye arrangement, velge hvor de skal vises, aktivere Facebook-sync og redigere eksisterende arrangement. Man kan også hente ut kode som kan legges på arrangørens hjemmeside for å vise deres arrangementer på en god måte.

Administrasjon av konkurranser og stevner.

Denne delen koster det å benytte seg av og det er bare arrangører som benytter seg av denne delen. Les under om de forskjellige delene.
Påmelding
Man kan enkelt sette opp påmeldingsskjema med de feltene som ønskes.
Alle svar blir lagret i Program.no-systemet og kan jobbes videre på.
Når noen melder seg på et arrangement vil de få en epost med en link så de kan fortsette å redigere sin påmelding frem til arrangøren låser påmeldingen.
Administrasjon
Kommunikasjon
Sette opp program
Publisere program
Dommertjenester
Resultater