Påmelding - Solist

Mangerfestivalen 16. november 2024.

Merk at solistkonkurransen er forbeholdt solistar frå deltakande korps. Andre solistar kan verte satt på venteliste.
Oppgje kva stykke som skal spelast samt komponist/arrangør.
(Hugs å avtale med pianist sjølv)


Skjema generert av program.nohttps://program.no