Regionkorpset i Sør - prøvespill 2023

Faktura sendes korpset, dersom ikke annet avtales.
Her laster du opp lenke til prøvespillet ditt. Du får lenke til ditt påmeldingsskjema tilsendt etter fullført påmelding, og kan legge inn prøvespillet senere. Innleveringsfrist: 15. august. Se info på nettsiden: https://musikkorps.no/regionkorps-sor/?tab=innsending-av-video
Jeg bekrefter at gitt informasjon er korrekt, og kan benyttes ihht til Personvernloven, og under forutsetningene gitt under.
Opplysningene i skjemaet benyttes bare til denne påmeldingen og de deles ikke med tredjepart.
Noen opplysninger lagres i henhold til dokumentasjonskrav.
Opplysninger om allergier eller andre sensitive opplysninger samles inn for deltakerens egen sikkerhet, og deles bare med personer som har legitim grunn til å kjenne til opplysningene. Alle sensitive data slettes umiddelbart etter avsluttet kurs.
Bruk av bilder/video under og etter kurset skal følge Idrettsforbundets (og NMFs) retningslinjer for publisering.
Les mer om personvern og dine rettigheter i vår personvernerklæring: https://musikkorps.no/ny-personlovgivning-innfores/


Skjema generert av program.nohttps://program.no