Administrativ leder/ Leirsjef, sommerkurs 2020

NMF Nordvest søker etter administrative ledere på våre sommerkurs 2020.
Søknadsfrist 6. januar 2020.

• Administrativt ansvar for kurset, nødvendig tilsyn og vakthold
• Ansvar for sosiale aktiviteter utenfor undervisning
• Føring av frammøtelister, innkvartering, romfordeling, ajourføre deltakerlister for overnatting m.m. i samarbeid med leirledere, nattevakt og assistenter.
• Kontakt med skolen under kurset.
• Kontakt med NMF under kurset - jfr. beredskapsplanen
• Kontaktperson for musikanter og foreldre under kurset (sykdom).
• Utdeling av kursbevis/diplomer og t-skjorter
• Annen praktisk tilrettelegging som måtte oppstå under kurset (materiell, instrumenter, rom, stoler osv.). Herunder ajourføring av utstyrslister (slagverk spesielt) under kurset og ved kursslutt/overgang til nytt kurs.

Opplysningene i skjemaet benyttes bare til denne søknaden, de deles ikke med tredjepart og slettes etter bruk. Les mer om personvern og dine rettigheter i vår personvernerklæring.


Skjema generert av program.nohttps://program.no