Musikalsk leder, sommerkurs 2020

NMF Nordvest søker etter musikalske ledere på våre sommerkurs 2020.
Søknadsfrist 6. januar 2020.

• Kan foreslå instruktører for ansvarlig for sommerkurset i NMF.
• All planlegging og organisering av musikkfaglig innhold
• Kontakt med instruktører (informasjonsutveksling/ansvarsfordeling) i forkant av kurset.
• Arbeidsfordeling, informasjon til musikanter og instruktører under kurset, lede huskonserter, ajourføre lister og lignende.
• Timeplan for kursene legges i samarbeid mellom NMF, musikalsk leder og administrativ leder.
• Evaluering av kurset skal sendes NMF’s regionkontor senest 14 dager etter kursslutt, sammen med TONO-skjema og repertoarlister.

Opplysningene i skjemaet benyttes bare til denne søknaden, de deles ikke med tredjepart og slettes etter bruk. Les mer om personvern og dine rettigheter i vår personvernerklæring.


Skjema generert av program.nohttps://program.no