ØM Drill 2020 - Samarbeid

Vennligst fyll ut skjema under.
Det er viktig at e-post til kontaktperson er knyttet til et styreverv i Korpsdrift.

Det må foreligge styrevedtak fra hvert av korpsene som skal samarbeide.
Opplysningene i skjemaet benyttes av NMF kun til dette arrangementet, de deles ikke med tredjepart og slettes etter 1 år. Relevante opplysninger vil lagres og være tilgjengelig for korpsene til gjenbruk ved andre av NMFs regionale konkurranser samme skoleår. Noen opplysninger lagres i henhold til dokumentasjonskrav. Sett kryss i boksen nedenfor hvis du samtykker. Ja, jeg samtykker til at NMF kan samle inn og bruke de opplysninger jeg gir i forbindelse med påmelding til drillkonkurransen.


Skjema generert av program.nohttps://program.no