Påmelding til samspillseminar 2024

Aspiranter inviteres til å delta på samspillseminar samme dag som korpset konkurrerer.

Angi ca. antall som skal delta. Antallet og navn bekreftes innen 26.februar.
Følgeperson på dagen telefonnummer
Det samtykkes til at opplysningene kan lagres og brukes i forbindelse med Samspill-RM 2024. Opplysningene vil ikke formidles videre til tredjepart. Deltagerlistene vil bli slettet etter endt arrangement.


Skjema generert av program.nohttps://program.no