Påmelding JAN-AM 2024

Deltakeravgift 2500 kr pr. korps, og 275 kr pr. musikant.


For korps som ikke sender inn video. Fortell om korpset og programmet.
Julebuffet inkl. kaffe.
Det samtykkes til at opplysningene kan lagres og brukes i forbindelse med JAN-AM 2024. Opplysningene vil ikke formidles videre til tredjepart. Resultatlistene vil bli offentlig tilgjengelige med navn på deltakerkorps, og lagres hos NMF.


Skjema generert av program.nohttps://program.no