Påmelding - Stavanger Open 2018


Påmelding:
I år opererer vi ikke med depositum for påmelding, men vi ber deg fylle ut skjemaet så nøyaktig som mulig.

Samarbeidskorps:
Samarbeidende korps registrerer seg som ett korps, men dere kan registrere flere kontaktpersoner og dirigenter fra hvert av korpsene, hvis ønskelig.

Deltakeravgift:
Deltakeravgift betales direkte til konto innen 1. November. For 2018 er deltakeravgiften 250,- per spillende musikant og 50,- per deltakende aspirant.

Arrangøren forbeholder seg rettigheten til å publisere bilder fra arrangementet på nettside og under festkonserten. Spørsmål vedr. dette kan sendes inn via vår nettside.

Se www.stavangeropen.no for detaljer og konkurranseregler.

Hvis korpset har flere dirigenter, kan disse legges inn her.

Samarbeidende korps skal registreres som ett korps, men her kan du legge inn kontaktpersoner.


Bruk malen for sceneoppsett som du finner på vår nettside (gå til For korpsene - Viktige dokumenter).


Skjema generert av program.nohttps://program.no